CCTV

kamerové systémy

EPS

Protipožiarne systémy

EZS

Zabezpečovacie systémy

ID

Identifikačné systémy

http://www.interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/274643cctv.jpg http://www.interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/830904eps.jpg http://www.interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/586307ezs.jpg http://www.interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/624210ID.jpg
/index.php/produkty/kamerove-systemy.html /index.php/produkty/elektronicka-poiarna-signalizacia.html /index.php/produkty/elektronicke-zabezpeovacie-systemy.html /index.php/produkty/dochadzkove-systemy.html

Elektronická požiarna signalizácia - EPS


Elektronická požiarna signalizácia je ucelený systém, ktorý slúži v objektoch k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti. Inštaláciou systému a včasným zásahom je možné podstatne znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd, znížiť riziko ohrozenia ľudského života, zdravia a v neposlednom rade aj predísť možnému vážnemu ohrozeniu životného prostredia. Hlavnou úlohou systému je včas rozpoznať už prvotné príznaky požiaru a poskytnúť tým čas na realizáciu účinného zásahu ešte pred rozšírením požiaru. EPS je možné realizovať ako samostatný systém, alebo ako doplnkovú požiarnu signalizáciu k EZS.

Konvenčný systém EPS - Konvenčný systém EPS tvorí vyhodnocovacia ústredňa s jednotlivými požiarnymi slučkami. Na požiarne slučky sú pripojené tlačidlové hlásiče a automatické hlásiče požiaru, ktoré podľa spôsobu vyhodnocovania požiaru môžu byť:

  • - opticko/dymové
  • - iónizačné
  • - termodiferenciálne

Ústredňa vyhodnocuje a zobrazuje stav na požiarnych slučkách, prípadne odovzdáva informáciu o tomto stave na nadriadený počítač. Alarmové stavy na slučke, POŽIAR a PORUCHA, sú signalizované na ústredni opticky i akusticky. Ústredňa po vyhodnotení alarmového stavu môže aktivovať výstupy, na ktoré sa pripájajú zariadenia doplnkovej signalizácie ( maják, siréna, telefónny volač ...) , automatické hasiace zariadenia, akčné členy, ktoré uzavrú protipožiarne dvere, vypnú klimatizáciu atď.

Adresovateľný systém EPS - Adresovateľný systém EPS je založený na priamej adresovateľnosti každého hlásiča na požiarnej slučke, čo ponúka oproti konvenčnému systému celý rad výhod:

  • - presné určenie miesta požiaru, keďže ku každému hlásiču je možné priradiť názov jeho umiestnenia
  • - možnosť realizovať kruhové slučky, čo zvyšuje bezpečnosť pri prerušení vedenia
  • - možnosť ovládania akčných reléových členov priamo cez požiarnu slučku
  • - jednoduchšia a úspornejšia kabeláž
  • - možnosť vzájomného prepojenia ústrední cez sériovú linku systémom master-slave

Ústredne je možné pripojiť na počítačový nadstavbový systém, ktorý poskytuje kompletnú grafickú i textovú informáciu o mieste požiaru, umožňuje tlačiť výjazdové karty pre požiarny zásah, zaznamenáva všetky stavy na ústredni i akcie obsluhy pri poplachu.